Suprina, Rina, & Agrifina Amanda Nathania. " How To Develop Kampung Wisata Batik Pesindon As A Tourist Destination In Pekalongan Through SWOT Analysis." TRJ (Tourism Research Journal) [Online], 2.1 (2018): 14-27. Web. 31 Oct. 2020